Harley Owner´s Group och Järvsö Chapter, Uppland.

 

Freedom and power

Harley Owners Group

  Aros Viking är en motorcykelklubb för dig som kör Harley-Davidson, klubben ingår i Harley Owners Group
  H.O.G. som är Harley - Davidsons egen mc-klubb. H.O.G. är en internationell organisation som grundades
 1983 och sponsras av Harley - Davidson Motor Company. Klubben skapades för att erbjuda fördelar och
  service till Harley - Davidson entusiaster. Antalet medlemmar 2010 är ca 1250000 varav 2500 i Sverige
  fördelat på 19 chapter.

  An independet division of  
  the  human race. 
  If you share our hunger for
  the wind, the road and riding,
  maybe it's time we hook up.


  Syftet med H.O.G. är också att sammanföra ägare med ett gemensamt intresse för motorcyklar och att
  främja motorcykelaktiviteter samt att öka intresset och entusiasmen att köra en Harley - Davidson. H.O.G.
  som idag är en familjeorienterad organisation finns idag representerad över hela världen. Vid köp av en
  ny HD blir man automatiskt medlem i H.O.G. utan kostnad första året. Man måste vara medlem i H.O.G.
  Europe för att kunna gå med i något Chapter i Sverige.

 


Helge,
Harley jägaren!

 

 

 

 

                   


 
Järvsö Chapter, Uppland, är ansluten till H.O.G.- Europe och har till uppgift
  att föra ner H.O.G;s budskap på lokal nivå.

  Klubbens sponsor är:

  Om du har frågor kring medlemskap och budskap kan du ringa Järvsö Chapter, Uppland.
Director Leif Strömblad på telefon 018 - 380766.  mail: leif.018380766@telia.com

___________________________________________________________________

Aros Viking Uppsala Chapter