H.O.G. - Day 2008, vid hamnen i Uppsala.
___________________________________________________________

Ca 120 hojar på parkering när det var som mest!

________________________________________________

Aros Viking Uppsala Chapter